warsztat  Wdrożenie RODO

więcej szczegółów

Analityka

Systemy analizy śledczej
HUBSAPA jest partnerem czołowych producentów w obszarze dostaw i wdrożeń systemu analizy śledczej. Oferowane rozwiązania łączą bogate możliwości analizy i wizualizacji z możliwością dzielenia się informacją w czasie rzeczywistym. więcej informacji...
Wykrywanie nadużyć
HUBSAPA oferuje usługi w zakresie wykrywania nadużyć o różnym poziomie zaawansowania. Dla niewielkich organizacji, czasem wystarczającym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu anty-fraud opartego o zestaw reguł biznesowych, opartych o wiedzę ekspercką. więcej informacji...
Zarządzanie informacją i Big Data
Dzięki praktycznemu doświadczeniu, wiedzy biznesowej oraz znajomości szerokiego portfolio produktów, zespół Hubsapa, zaprojektuje optymalne kompleksowe rozwiązania dostosowane do bieżących potrzeb klienta. więcej informacji...
Zwalczanie procederu prania brudnych pieniędzy i finasowania terroryzmu
W ofercie HUBSAPA znajdują się rozwiązania dedykowane do przeciwdziałania i wykrywania nadużyć w instytucjach w obszarze zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oprogramowanie, które oferujemy aktywnie wspiera analizę transakcji finansowych, na podstawie dedykowanych reguł biznesowych i reguł opartych o metody statystyczne.

Rozwiązania oferowane przez HUBSAPA, pozwalają na dogłębną analizę danych finansowych zgromadzonych w firmie. Efektem jest uzyskanie rozwiązania z dedykowanymi metodami analitycznymi, zbudowanymi w oparciu o profil instytucji. Rozwiązania w pełni pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów jakie stawia Generalny Inspektor Informacji Finansowej, czy zaleceń FATF. więcej informacji...
Zwalczanie przestępstw gospodarczych
Eliminacja przyczyn występowania luki podatkowej jest możliwa poprzez przez przemyślne działania organizacyjno-prawne, zaś do wykrywania nieprawidłowości niezbędny jest odpowiedni system analityczny.

HUBSAPA oferuje rozwiązania analityczne, oparte o wiodące platformy sprzętowe i analityczne. Największą wartością przy budowie tego typu systemów jest praktyczna wiedza analityczna, którą HUBSAPA posiada. więcej informacji...
Ilość danych rośnie w trybie wykładniczym, a w związku z tym rosną także koszty i pracochłonność uzyskiwania, analizy i przechowywania danych. W czasie codziennej pracy operacyjnej, krytycznym elementem staje się szybkie i optymalne pozyskiwanie dużych zbiorów wartościowych, skorelowanych informacji.

Przekłada się to na możliwość zaspokojenia potrzeb klientów biznesowych. Na bazie inteligentnie zgromadzonych danych i umiejętnym zarządzaniu mądrością organizacji, można przewidzieć trendy i na tej podstawie podejmować w czasie rzeczywistym optymalne decyzje. Informacje umożliwiają także biznesowi i właściwym służbom reagowanie na niepożądane działania grup przestępczych.

Oferujemy rozwiązania analityczne w zakresie m. in.:

  • Systemów analizy śledczej
  • Wykrywania nadużyć
  • Zarządzania Danymi i Big Data
  • Zwalczanie procederu prania brudnych pieniędzy i finasowania terroryzmu
  • Zwalczania przestępstw gospodarczych

Jak możemy pomóc Twojej organizacji?

Aktualności

2 lut 2023

Wyjaśnienie kluczowych kwestii związanych z KSeF przez Prezesa HUBSAPA w TVP World (nagranie)

24.01 Usamah Afiif, Prezez HUBSAPA wypowiedział się w TVP World na temat obowiązku wystawiania faktur elektronicznych w krajowym systemie e-faktur(KSeF). Podczas wystąpienia zostały wyjaśnione następujące kwestie: Proces wdrażania KSeF w przedsiębiorstwach Wpływ wprowadzenia obowiązku stosowania e-faktur na małe, średnie i duże podmioty Automatyzacja procesu przesyłania e-faktur z systemów rozliczeniowych do KSeF i dedykowane rozwiązanie Korzyści […]