warsztat  Wdrożenie RODO

więcej szczegółów

Ochrona teleinformatyczna

Do kluczowych elementów bezpieczeństwa każdej organizacji należy zabezpieczenie przed zagrożeniami cybeprzestrzeni, a w szczególności ochrona teleinformatyczna. To jeden z najczęściej niedocenianych obszarów bezpieczeństwa organizacji.

HUBSAPA zajmuje sę ochroną teleinformatyczną systemów naszych klientów.

Dostarczamy rozwiązania w zakresie planowania, wdrażania i koordynacji rozwiązań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Potrzebujesz pomocy?

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 664 056 060 biuro@hubsapa.com
 • HUBSAPA zajmuje sę ochroną teleinformatyczną systemów.

  Nasze cele, to: planowanie, wdrażanie, nadzorowanie i koordynowanie rozwiązań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych w organizacjach. Zadania są realizowane poprzez:

  • tworzenie, uzgadnianie, wdrażanie oraz modyfikowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
  • zapewnienie zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, eksploatowanych w organizacjach z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, w tym wsparcie przy okresowych przeglądach systemu. przyjętych kryteriów;
  • projektowanie i koordynowanie bezpieczeństwa informacji w procesach ciągłości działania i disaster recovery centralnych systemów teleinformatycznych;
  • wdrażanie i administrowanie systemami ochrony kryptograficznej stosowanymi do ochrony informacji wrażliwych przesyłanych w sieciach teleinformatycznych;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w tym szkoleń z ochrony
  • audyt i zapewnienie bezpieczeństwa systemów i aplikacji krytycznych

  Nasi konsultanci posiadają dostęp do przetwarzania informacji niejawnych.

  Aktualności

  25 Wrz 2018

  Hubsapa na Racing Cup 5 firmy Geotechnology

  6 września uczestniczyliśmy w konferencji w ramach Racing Cup zorganizowanego przez Geotechnology. Konferencja poświęcona była rozwiązaniom IT w zakresie usprawniania przedsiębiorstwa. Jako eksperci w dziedzinie RODO podzieliśmy się najlepszymi praktykami z wdrożeń i sposobami, jak firma może skorzystać na na nowej regulacji.
  24 Sie 2018

  Jak wdrożyć RODO, by zyskał na tym Twój biznes 9.08.2018

  Warsztat poświęcony tematyce RODO, w szczególności temu, w jaki sposób na wdrożeniu może zyskać biznes i organizacje. Podzieliliśmy się własnymi doświadczeniami wdrożeń, zademonstrowaliśmy narzędzia stosowane w oparciu o własną metodykę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywność. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że forma warsztatu, gdzie uczestnicy swobodnie formułują pytania, wspólnie analizują przykłady i […]