warsztat  Wdrożenie RODO

więcej szczegółów

18 maja 2018r. Usamah Afifi – prezes Hubsapa Sp. z o.o. uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Projekt jako zmiana, zmiana jako projekt” w ramach kongresu Polska Wielki Projekt. Dyskusja dotyczyła zmian w zarządzaniu projektami w administracji publicznej. Poruszono kwestie kreatywności, kompetencji i bogatego doświadczenia pracowników administracji w kontekście największych szans rozwoju. Z kolei brak procesów dowożenia projektów, strach przed niepowodzeniem i regulacje prawne, ograniczające innowacyjność; to poważne przeszkody dla zmian. Usamah Afifi jako przedstawiciel biznesowy pokazał na przykładzie firm międzynarodowych, jak można implementować dobre praktyki z biznesu do administracji.

Mamy nadzieję, że wspólne pomysły przekłują się na konkretne działania i strategie w skutecznym zarządzaniu administracją.

 

Zdjęcia – facebook